Copyright Ó Katedra špeciálnej zootechniky 2011

 


Aby sme nezabudli na projekty ...
... späť ...
Vitajte na stránkach Katedry špeciálnej zootechniky!

Grantová agentúra

Čas riešenia projektu.

Názov projektu.

Zodpovedný riešiteľ projektu.

Vega

1/0575/10

2010-2011

Optimalizácia chovateľských podmienok teliat, jahniat a prasiatok

 

Juhás Peter, Mgr., PhD.,

Vega

1/0462/10

2010-2011

Hodnotenie produkčných a etologických parametrov zvierat s ohľadom na výživu, techniku a technológiu chovu

 

Mlynek Juraj, prof. Ing., CSc.,

Vega

1/0434/10

2010-2011

Biologicko-technologická kvalita bravčového mäsa v produkcii značkových potravín pre výživu ľudí

Bobček Branislav, prof. Ing., CSc.,

Vega

1/0695/09

2009-2011

Geneticko plemenárska analýza úžitkových vlastností hospodárskych zvierat

Marko Halo, doc. Ing. PhD.

 

 

Vega

1/2717/12

2012-2014

Etologické a fyziologické následky produkčnej záťaže a klimatických zmien na živočíšnu produkciu  

Debrecéni Ondrej, prof. Ing., PhD.,
Vega

1/0391/12

2012-2015

Geneticko-plemenárske parametre v selekcii hospodárskych zvierat.

Halo Marko, doc. Ing., PhD.

Vega

 

1/0493/12

2012-2015

 

Kvalitatívne a produkčné parametre zvierat s ohľadom na predporážkové faktory, výživu, techniku a technológiu chovu

 

Mlynek Juraj, prof. Ing., CSc

 


Granty - KŠZ