Copyright Ó Katedra špeciálnej zootechniky 2005

Kto u nás pracuje ...?
... späť ...
Vitajte na stránkach Katedry špeciálnej zootechniky!
kl. 4414
(pavilón Z, 1. poschodie, č. d. 10)
doc. Ing. Peter Strapák, CSc.
zástupca vedúceho katedry

kl. 4806
(pavilón Z, prízemie, č. d. 6)

kl. 4800
(pavilón Z, prízemie, č. d. 10)

kl. 4410
(pavilón Z, 1. poschodie, č. d. 4)
kl. 4415
(pavilón Z, 1. poschodie, č. d. 6)
kl. 4279
(pavilón Z, 1. poschodie, č. d. 1)
kl. 4418
(pavilón Z, 1. poschodie, č. d. 12)
.........................................................................
.........................................................................
kl. 4807
(pavilón Z, prízemie, č. d. 11)
 
kl. 4802
(pavilón Z, 1. poschodie, č. d. 7)

 

kl. 4411
(pavilón Z, prízemie, č. d. 18)

 

.........................................................................

               Technickí pracovníci:

Ilda Gulková

kl. 4414,

1. poschodie,

č. d. 10  -  kancelária

Jozefína Chňapková                 

kl. 4413,

1. poschodie,

č. d. 1

Helena Mikušová             

kl. 4790, 

1. poschodie,

č. d. 5

Zuzana Tóthová

kl. 4414,

1. poschodie, 

č. d. 10

Lenka Polyaková, Ing.     

kl. 4271,

prízemie,

č. d. 9

Iveta Vavríková, Ing.

kl. 4801,

prízemie,

č. d. 3

Róbert Pindeš, Ing.  

kl. 4870,

prízemie

č. d. 4

Gustáv Vagač, Ing. CSc.

kl. 4774,

ECHZ 

 

Jozef Bodor

kl. 4774,

ECHZ 

 

Mária Moravčíková

kl. 4774,

ECHZ 

 

Eva Jašová, Ing.

kl. 4774,

ECHZ 

 

 

 

                  Doktorandi:

Ing. Iveta Szencziová      

kl. 

prízemie,

č. d. 12

Ing. Emília Kušnírová kl.4872, 1. poschodie,  č. d. 3

Ing. Andrea Lehotayová       

kl. 4417,

1. poschodie, 

č. d. 7

Ing. Jozef Gašparík

kl. 4412,

1. poschodie, 

č. d. 2

Ing. Katarína Nagyová

kl. 4890,

1. poschodie, 

č. d. 8

Ing. Zuzana Horečná

kl. 4416,

1. poschodie, 

č. d. 11

Ing. Jana Moravčíková

kl. 

prízemie, 

č. d. 12

       
       

 

 

Ing. Eva Mlyneková, PhD.
kl. 4804
(pavilón Z, prízemie, č. d. 2)