Copyright Ó Katedra špeciálnej zootechniky 2005
... späť ...
Vitajte na stránkach Katedry špeciálnej zootechniky!

Troška z histórie ...

       ... Začiatok vzniku Katedry špeciálnej zootechniky je na Vysokej škole poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva (VŠPLI) v Košiciach, ktorá bola zriadená v roku 1946. Na odbore poľnohospodárskeho inžinierstva bol v roku 1946 zriadený Ústav špeciálnej zootechniky.

        V roku 1950 boli vytvorené z ústavov katedry, čím vznikla Katedra živočíšnej výroby (1950-1952), ktorá vznikla z troch pôvodných ústavov: 1. Ústav zootechniky všeobecnej a biotechnológie, 2. Ústav zootechniky špeciálnej, 3. Ústav mliekarstva a syrárstva

       V školskom roku 1952/53 bola zriadená Vysoká škola poľnohospodárska (VŠP) v Nitre s dvomi fakultami: agronomickou (AF) a zootechnickou (ZF). Na Zootechnickej fakulte VŠP bola vytvorená Katedra živočíšnej výroby (1952-53).

         V roku 1953 vznikla z Katedry živočíšnej výroby  Katedra špeciálnej zootechniky (1953-1964). Katedra bola umiestnená najskôr v budove bývalej roľníckej školy pod Zoborom, potom v študentskom domove pod Zoborom a napokon v budove Štátneho žrebčinca v Nitre.

       V školskom roku 1964/65 vznikli z Katedry špeciálnej zootechniky dve samostatné katedry: Katedra chovu hovädzieho dobytka a koní a Katedra chovu ošípaných a oviec. Novodobá história katedry sa datuje od roku 1972, kedy vznikla zlúčením dovtedy existujúcich  katedier - Katedry chovu hovädzieho dobytka a koní a Katedry chovu ošípaných a oviec a v podobnej štruktúre existuje do súčasného obdobia.