Copyright Ó Katedra špeciálnej zootechniky 2011
... späť ...
Vitajte na stránkach Katedry špeciálnej zootechniky!
Čo Vás u nás čaká ...?
 
   Pre študentov v 1. stupni štúdia- Bc. sú pripravené nasledovné predmety:
Etológia
Integrovaná živočíšna výroba
Manažment chovu hovädzieho dobytka
Manažment chovu ošípaných
Manažment chovu oviec
Jazdectvo I, II.
História a šľachtenie koní na Slovensku
Živočíšna výroba
Živočíšna výroba I.
Kurz jazdectva pre začiatočníkov
Kurz jazdectva pre pokročilých
Hiporehabilitácia
Testovanie výkonnosti koní
 
   Pre študentov v 2. stupni štúdia- Ing. sú pripravené nasledovné predmety:
Manažment a technológia chovu ošípaných
Manažment a technológia chovu HD
Manažment a technológia chovu HZ
Manažment a technológia chovu oviec a kôz
Manažment chovu koní
Chov exotických párno- a nepárnokopytníkov
Chov koní
Chov kôz
Udržateľné a ekologické poľnohospodárstvo v ŽV
Základy živočíšnej výroby
Živočíšna výroba a produkcia
 
  Pre študentov v 3. stupni štúdia- PhD. sú pripravené nasledovné predmety:
Welfare v chove hospodárskych zvierat
Aplikácia etológie v chove HZ
Efekty systémového poradenstva v chove HZ
Modelovanie produkčných systémov v chove HZ
Využitie ultrasonografu v chove a šľachtení oviec
Intenzifikácia chovu oviec s využitím progresívnych šľachtiteľských a plemenárskych metód
Progresívne metódy organizácie stáda v chove ošípaných
Progresívne metódy hodnotenia ošípaných
Tvorba a chov vysokoúžitkových ošípaných
M-BLUP AM metóda a jej využitie pri šľachtení ošípaných
Technika chovu a výkrmu ošípaných
Teória turnusovej výroby ošípaných
Testovanie výkonnosti koní
Plemenárska práca v chove koní
Nepriame úžitkové vlastnosti HD
Využitie aparatívnej techniky v chove ošípaných
Welfare chovu hospodárskych zvierat