Copyright Ó Katedra špeciálnej zootechniky 2005
... späť ...
Vitajte na stránkach Katedry špeciálnej zootechniky!
 
 
Copyright Ó Katedra špeciálnej zootechniky 2005
... späť ...
Vitajte na stránkach Katedry špeciálnej zootechniky!
Otázky na skúšku z predmetu Integrovaná živočíšna výroba

Etológia otázky 1 ročník

Etológia otázky 2 ročník

 

Harmonogram výučby na akademický rok 2012/2013 

SYLABUS Manažment a technológia chovu hovädzieho dobytka 2011.